Landstede Groep

Op zoek naar de synergie tussen Hattie en Feuerstein

19-06-2017

Vanuit alle hoeken van het land en zelfs vanuit ons buurland België, reisden docenten en andere belangstellenden met een passie voor leren op maandag 12 juni af naar Zwolle voor de Masterclass “Leren zichtbaar maken” van het Feuerstein Kenniscentrum. Een leerzame avond waarin de onderzoeksresultaten van onderwijswetenschapper John Hattie en de visie van professor Reuven Feuerstein centraal stonden.

Omwille van de grootschalige opkomst van 100 deelnemers, werd er uiteen gegaan in verschillende kleinere groepen. “De schoolse opstelling in de lokalen past eigenlijk niet bij Feuerstein en Hattie”, grapt trainer Anne. Maar vanwege de groepsgrootte was het wel erg praktisch.

Vrijwel elke ingreep heeft effect

Tijdens het eerste deel van de avond kwam Hattie aan bod. De Nieuw-Zeelandse hoogleraar heeft een meta-analyse gedaan op basis van meer dan 52.600 onderzoeken, waarbij 240 miljoen leerlingen waren betrokken. Uit zijn studie concludeerde hij dat vrijwel elke ingreep van de leerkracht effect heeft op het leergedrag. Alleen werken sommige dingen simpelweg beter dan andere. Maar wat heeft het grootste effect op het leren? Soms is dat net iets anders dan je denkt...

De groepen namen 12 beïnvloedende factoren (van de 138 die Hattie heeft gedefinieerd) onder de loep. In tweetallen werd er volop gediscussieerd over de grootte van de impact die de factoren hebben op het leervermogen. Op basis van de effectgrootte legden de tweetallen de factoren op de door hen verwachte juiste volgorde. Daarna werden de uitkomsten vergeleken met de resultaten van Hattie. Wat diverse nieuwe inzichten opleverde.

Gezamenlijke opvatting

Niet feedback of het werken in niveaugroepen, maar een gezamenlijke opvatting over de kwaliteit van leren heeft volgens Hattie het grootste effect. In plaats van te focussen op de methode of het gedrag van het kind, zouden we dus met elkaar in gesprek moeten gaan over het effect van onze ingrepen. Kortom: het leren leren zou centraal moeten staan.

En dat sluit perfect aan bij de visie van Reuven Feuerstein, die niet uitgaat van de intelligentie maar van de leerpotentie. Feuerstein vindt het belangrijk dat een kind nadenkt over zijn eigen leren en dat het zijn eigen leraar wordt. En de leraar zelf? Die leert het leren door de ogen van de leerling te zien.

Hattie en Feuerstein hebben beiden hun eigen visie op leren. Maar één ding is duidelijk: aandacht voor metacognitie, leerstrategieën, leren leren, executieve én cognitieve functies zijn cruciaal voor het leereffect.

Wil je meer weten over de inhoud van deze workshop? Bekijk dan de PowerPoint-presentatie.