Landstede Groep

Werkwijze

Feuerstein was op zoek naar een manier om te achterhalen wat iemand wél kon, in plaats van wat hij níet kon. Hij was op zoek naar de leerbaarheid van een persoon. In het Leervermogenonderzoek wordt het leerproces in beeld gebracht. Met IVP kunnen de tekorten in de denkontwikkeling worden aangepakt en de reflectie op het eigen denken en inzicht bevorderd worden.

Leervermogenonderzoek (LVO)

Feuerstein was op zoek naar een manier om te achterhalen wat iemand wél kon, in plaats van wat hij níet kon. Hij was op zoek naar de leerbaarheid van een persoon. In het LVO wordt het leerproces in beeld gebracht. Er wordt gekeken onder welke omstandigheden bepaald gedrag zich voordoet, wat er veranderd kan worden en wat daar voor nodig is. Wanneer we het LVO wat beter onder de loep nemen, dan kunnen we drie fasen onderscheiden: de beginfase, de fase waarin wordt bekeken hoeveel hulp en mediatie er nodig is en de fase waarin wordt bekeken hoe het geleerde wordt toegepast in nieuwe situaties. Het LVO onderzoekt de aanwezigheid van leervermogen. Het kijkt naar de denkprocessen en naar de factoren die het presteren beïnvloeden, op wat voor manier dan ook. De aandacht gaat dus steeds uit naar het totale proces. Het LVO is een belangrijk keerpunt in het bestrijden van het leerprobleem. Met behulp van een mediator wordt net zolang gezocht tot een bepaalde leerervaring tot stand is gebracht. Een verademing voor de mensen die getest worden. Eindelijk geslaagd, eindelijk een gevoel van bekwaamheid! Van leren met tegenzin naar leren met plezier.

Wetenswaardigheden over LVO

Een afname van het LVO duurt gemiddeld zo’n vijftien uur. Het kan in gedeelten worden afgenomen. Het LVO is bruikbaar voor iedereen met een minimale ontwikkelingsleeftijd van acht jaar. Het is zowel individueel als in groepsverband te gebruiken. Inmiddels is er ook een test ontwikkeld voor jonge kinderen. Het LVO meet niet een bepaald niveau van kennis of kunde. Het LVO maakt geen vergelijking met een norm en geeft dus ook geen cijfer, maar meet de leerbaarheid. Elke test is afgestemd op een individu; elke test is dus anders. Testen van verschillende personen zijn onderling niet vergelijkbaar. Het resultaat van het LVO wordt omschreven in termen van ‘mediatie’ en ‘denkvaardigheden’. Er wordt inzicht geboden in de aanwezige denkvaardigheden, hoe deze gebruikt worden, welke onvoldoende ontwikkeld zijn en aan welke vorm van mediatie behoefte is.

Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP)

Met IVP kunnen de tekorten in de denkontwikkeling worden aangepakt en de reflectie op het eigen denken en inzicht bevorderd. De leerling wordt aangemoedigd om actief bij de leersituatie betrokken te raken en te blijven en het leren als een uitdaging te zien. IVP leert iemand gestructureerd te denken. Het is voor leerlingen belangrijk te weten hoe je informatie kunt vergaren, analyseren, koppelen aan voorkennis, hoe te beginnen, te organiseren; hoe te vergelijken, te concluderen en adequaat te reageren. Met IVP kan hieraan gestructureerd gewerkt worden, waardoor de leerling actiever wordt en de hogere functies aanspreekt zodat de transfer van het geleerde kan plaatsvinden. Deze doelen krijgen vorm in het programma IVP. Voor elke denkvaardigheid bestaat een apart trainingsprogramma dat we ‘instrument’ noemen. IVP is opgebouwd uit veertien instrumenten bestaande uit in totaal driehonderd werkbladen. Het programma kan worden gebruikt voor sterk uiteenlopende doelgroepen. De trainer kan er vrij invulling aan geven en past het aan de interesse en het ontwikkelingsniveau van zijn doelgroep aan.

Wetenswaardigheden over IVP

IVP heeft een ruime doelgroep en richt zich op kinderen vanaf acht jaar tot en met volwassenen. Daarnaast is IVP Basic ontwikkeld. IVP Basic is een uitbreiding van het IVP-programma en is bedoeld voor jonge kinderen en mensen met een ontwikkelingsachterstand.

IVP kan zowel individueel (bijvoorbeeld remedial teaching) als klassikaal worden toegepast. Het programma bevat voldoende materiaal voor drie uur les per week gedurende twee a drie jaar. Het IVP-materiaal kan alleen worden aangeschaft door mensen die getraind zijn in het programma. Tijdens de opleiding tot IVP-docent doorloopt de leerling zelf het programma terwijl hij wordt opgeleid. Het programma loopt op in moeilijkheidsgraad, waardoor iedereen, ongeacht het ontwikkelingsniveau, er succes mee kan behalen en een positiever zelfbeeld kan opbouwen. Daarom zijn zowel leerlingen als leerkrachten er enthousiast over!