Landstede Groep

5-daagse opleiding: SMILE

Stimuleren van Mediërende Interacties en Leerervaringen

Duur 5 dagen à 8 uur
Studiekosten € 1.350,-
Certificaat Feuerstein Kenniscentrum


SMILE staat voor:
Stimuleren van Mediërende Interacties en LeerErvaringen. Tijdens de SMILE training leer je meer over de kennis en toepassing van mediatie; het leren leren. Leer het beste uit mensen te halen door hun denken te verbeteren aan de hand van de wetenschappelijk erkende leermethode van prof. Feuerstein.

Wat leer je tijdens de SMILE opleiding?

 • kennis van de kenmerken van mediatie;
 • handvatten om mediatie op maat toe te kunnen passen;
 • welke vragen je kunt stellen aan het kind/ de leerling;
 • wat de beste balans is tussen sturen en steunen;
 • welke mediatiecriteria er in verschillende situaties passen.

Voor wie is de training bedoeld?

 • Ergotherapeuten
 • Remedial teachers
 • Huiswerkbegeleiders
 • Kindercoaches
 • Orthopedagogen
 • (Kinder)psychologen
 • Cognitieve therapeuten
 • Docenten
 • Logopedisten

“One should simply stop measuring what is not measurable and start improving what can be improved”
Reuven Feuerstein, 1995

Wat is mediatie?

Mensen ontwikkelen zich niet vanzelf. Je ontwikkeling wordt vanaf je geboorte gevormd door de interactie met mensen die meer ervaring hebben. Denk aan ouders, broers en zussen of leerkrachten. Prof. Feuerstein noemt deze interactie ‘mediatie’. Mediatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van intelligentie en aanpassingsvermogen.

Wat ervaart een kind/leerling dankzij mediatie?

Hoe meer en hoe eerder mensen te maken krijgen met gemedieerde leerervaringen, hoe beter zij omgaan met:

 • het leren leren;
 • prikkels uit hun omgeving;
 • nieuwe situaties;
 • meer plezier en motivatie om te leren;
 • zelfstandig denken en leren;
 • dat verandering mogelijk is;
 • verbanden leggen, vergelijken, herkennen, benoemen, plannen en oplossingen zoeken.
 • Stimulans van de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden.

Mediatie is maatwerk

De hoeveelheid en soort mediatie die iemand nodig heeft, is voor iedereen verschillend. Wanneer mediatie niet goed wordt afgestemd op een individuele behoefte kunnen er problemen met leren ontstaan. Dit beïnvloedt school, werk en het dagelijkse leven. Om maatwerk te kunnen leveren heb je kennis en vaardigheden nodig.
Praktische informatie

 • De duur van de training: 5 dagen à 8 uur.
 • In elke bijeenkomst wordt de theorie aangeboden en oefenen we met het toepassen hiervan.
 • Tijdens de cursus krijgen de deelnemers opdrachten om in hun werk- en/of thuissituatie uit te voeren.

Wanneer mag je deelnemen?

Voorwaarde voor deelname aan de SMILE-training is dat je minimaal onze Inspiratiesessie ‘Leren Denken’ of een Feuerstein-cursus hebt gevolgd.

Meer informatie ontvangen?

Vul het onderstaande formulier in en ontvang alle informatie over de SMILE opleiding. Voor vragen mail ons naar info@feuersteinkenniscentrum.nl of bel +31 88 850 8870.

Aanmelden

Je voor- en achternaam
voorbeeld@uwbedrijfsnaam.nl
Je telefoonnummer

Wanneer?

3 nov
5-daagse opleiding: SMILE
Deze sessie is op vrijdag 3 november 2017 en start om 09:30 uur en duurt tot 16:30 uur.
Locatie: Zwolle

Meer informatie en inschrijven

Heb je vragen of wil je je aanmelden dan kan dit via deze link of door contact op te nemen met Linda Hendriks, office support Feuerstein Kenniscentrum:

Inspiratiesessie 'Leren denken' Workshop
Een eerste kennismaking met de methode van Feuerstein.
Denkspieren trainen met spelmateriaal Workshop
Een speelse en praktische kennismaking met de cognitieve functies volgens de methode van Feuerstein.
'Werk in uitvoering' Workshop
Executieve vaardigheden vanuit het perspectief van de Feuerstein methode.
Basisopleiding 'Leren denken' Opleiding
Deze opleiding gaat dieper in op cognitieve functies als basis van het leren en de Feuerstein methode. Gericht op de achterliggende theorie.
'Leren denken' op de tast Opleiding
Je leert op een ‘gevoelige’ manier deficiënte cognitieve functies te trainen.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 1 Opleiding
Leer als begeleider je te focussen op het leerproces van de leerling en helpt hem door inzet van mediatie te reflecteren op zijn manier van ‘leren leren’.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 2 Opleiding
In de begeleiding van je leerling geef je hem gerichte handvatten zodat hij zichzelf kan ontwikkelen tot een flexibele, onafhankelijke denker.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 3 Opleiding
Als begeleider verdiep je je in hogere denkhandelingen en leer je deze te mediëren. Het leggen van complexere relaties en het denken op een hoger abstractie niveau staan centraal.
Assessor Leervermogenonderzoek Opleiding
Door middel van een dynamisch assessment breng je o.a. de leerstrategieën, de inzet van cognitieve functies, het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel van een leerling in beeld.
Afname Leervermogenonderzoek (LVO) Individuele begeleiding
Een Leervermogenonderzoek (LVO) brengt het leervermogen en het leerproces in kaart bij leerproblemen.
Individuele begeleiding Individuele begeleiding
Ter ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en het leervermogen biedt het Feuerstein Kenniscentrum individuele begeleiding.