Landstede Groep

Afname Leervermogenonderzoek (LVO)

Heeft jouw leerling of cliënt problemen bij het leren?
Heb je het gevoel dat iemand beter kan maar dit niet laat zien?
Merk je een vermindering aan motivatie?
Loopt de leerling achter of stroomt hij terug naar een ander niveau?

Professor Feuerstein was op zoek naar een manier om te achterhalen wat iemand wél kan, in plaats van wat hij níet kan. Zijn Leervermogenonderzoek (LVO) gebruiken wij om te ontdekken hoe de leerling zich verder kan ontwikkelen en om zijn/haar leerproces in kaart te brengen.

Afname leervermogenonderzoek

Wat is de aanleiding voor een LVO?

Een LVO wordt uitgevoerd bij leerlingen die barrières ervaren in leerprocessen en ontwikkeling, door welke oorzaak dan ook. Een LVO is niet gebaseerd op verwachtingen, niveau of intelligentie. Het is gebaseerd op de theorie dat mensen onbeperkt kunnen leren. Het gaat niet om goed of slecht. We gaan op zoek naar manieren om het leervermogen te vergroten en optimaliseren. 

Hoe kan iemand zich verder ontwikkelen?

De conclusie dat zij simpelweg niet beter kunnen functioneren weerleggen wij graag. Met een LVO onderzoeken we of de problemen ontstaan doordat bepaalde cognitieve functies niet goed zijn ontwikkeld of worden ingezet. Denk aan zorgvuldig waarnemen, efficiënt denken en leren, plannen, informatie verwerken en oplossingen helder kunnen verwoorden. Daarbij kijken wij met name hoe we de leerbaarheid kunnen vergroten.

Wat weet je over een leerling na een LVO? 

Door gerichte observaties en interventies tijdens het interactieve onderzoek, komt er een schat aan informatie boven tafel:

 • Hoe iemand leert (inzet, strategie, probleemoplossend vermogen);
 • Welke cognitieve functies goed en minder goed ontwikkeld zijn;
 • Denkvaardigheden en hoe deze gebruikt worden;
 • Wat het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel zijn;
 • Welke en hoeveel interactie (mediatie) daarbij nodig is;
 • Welke hulpmiddelen, leeromgeving en begeleiding hierbij passend zijn.

Praktische informatie

 • Een individuele afname van het LVO duurt gemiddeld zo’n acht uur (in delen).
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers van het Feuerstein Kenniscentrum.
 • Het LVO is bruikbaar voor iedereen met een minimale ontwikkelingsleeftijd van acht jaar.
 • Elk onderzoek is afgestemd op het individu; elk onderzoek is dus anders.
 • Het resultaat van het LVO wordt omschreven in termen van cognitieve functies, denk- en leervaardigheden, leerbaarheid en mediatie/ interactie.

Wat zijn de vervolgstappen na een LVO?

Het LVO legt de kansen en mogelijkheden bloot om het leervermogen van de leerling te vergroten. Hieruit volgen aanbevelingen voor de persoon zelf, een remedial teaching programma, docenten en coaches in de klas en/of ouders/verzorgers. De essentie van Feuerstein komt hierin terug: het leervermogen vergroten door cognitieve functies en leerstrategieën te verbeteren.

Na een LVO ontstaat vaak de behoefte aan individuele begeleiding om de adviezen in de praktijk te brengen. Deze bieden wij aan bij ons kenniscentrum. 

Afname Leervermogenonderzoek

Meer informatie ontvangen?

Laat je gegevens achter en ontvang alle informatie over het leervermogenonderzoek.

Aanmelden

Je voor- en achternaam
voorbeeld@uwbedrijfsnaam.nl
Je telefoonnummer
Inspiratiesessie 'Leren denken' Workshop
Een eerste kennismaking met de methode van Feuerstein.
Denkspieren trainen met spelmateriaal Workshop
Een speelse en praktische kennismaking met de cognitieve functies volgens de methode van Feuerstein.
'Werk in uitvoering' Workshop
Executieve vaardigheden vanuit het perspectief van de Feuerstein methode.
Basisopleiding 'Leren denken' Opleiding
Deze opleiding gaat dieper in op cognitieve functies als basis van het leren en de Feuerstein methode. Gericht op de achterliggende theorie.
'Leren denken' op de tast Opleiding
Je leert op een ‘gevoelige’ manier deficiënte cognitieve functies te trainen.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 1 Opleiding
Leer als begeleider je te focussen op het leerproces van de leerling en helpt hem door inzet van mediatie te reflecteren op zijn manier van ‘leren leren’.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 2 Opleiding
In de begeleiding van je leerling geef je hem gerichte handvatten zodat hij zichzelf kan ontwikkelen tot een flexibele, onafhankelijke denker.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 3 Opleiding
Als begeleider verdiep je je in hogere denkhandelingen en leer je deze te mediëren. Het leggen van complexere relaties en het denken op een hoger abstractie niveau staan centraal.
Assessor Leervermogenonderzoek Opleiding
Door middel van een dynamisch assessment breng je o.a. de leerstrategieën, de inzet van cognitieve functies, het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel van een leerling in beeld.
Afname Leervermogenonderzoek (LVO) Individuele begeleiding
Een Leervermogenonderzoek (LVO) brengt het leervermogen en het leerproces in kaart bij leerproblemen.
Individuele begeleiding Individuele begeleiding
Ter ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en het leervermogen biedt het Feuerstein Kenniscentrum individuele begeleiding.