Landstede Groep

Denken kun je leren Feuerstein Kenniscentrum in Zwolle

Feuerstein Kenniscentrum

Iedereen kan leren denken. Dat is het uitgangspunt van professor Reuven Feuerstein, en dat is het uitgangspunt dat wij omarmen: iedereen kan leren denken, iedereen kan leren leren.

Feuerstein wijdde zijn leven aan het verfijnen en uitbouwen van deze gedachte en ontwikkelde de Feuerstein-methode met de daarbij behorende instrumentaria. Wij willen als Feuerstein Kenniscentrum zijn gedachtengoed uitdragen. Op deze website kun je lezen hoe.

Je vindt hier informatie over de ontwikkeling van professor Feuerstein en zijn denkwijze, over zijn visie en zijn methodiek. Wil je je aanmelden voor een opleiding of heb je behoefte aan meer informatie over Feuerstein, neem dan contact met ons op. Wij hopen dat je net zo enthousiast over de Feuersteinvisie wordt als wij. Misschien ontmoeten we je een dezer dagen op een van onze opleidingen. Graag tot dan!

Inspiratiesessie 'Leren denken' Workshop
Een eerste kennismaking met de methode van Feuerstein.
Denkspieren trainen met spelmateriaal Workshop
Een speelse en praktische kennismaking met de cognitieve functies volgens de methode van Feuerstein.
'Werk in uitvoering' Workshop
Executieve vaardigheden vanuit het perspectief van de Feuerstein methode.
Basisopleiding 'Leren denken' Opleiding
Deze opleiding gaat dieper in op cognitieve functies als basis van het leren en de Feuerstein methode. Gericht op de achterliggende theorie.
'Leren denken' op de tast Opleiding
Je leert op een ‘gevoelige’ manier deficiënte cognitieve functies te trainen.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 1 Opleiding
Leer als begeleider je te focussen op het leerproces van de leerling en helpt hem door inzet van mediatie te reflecteren op zijn manier van ‘leren leren’.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 2 Opleiding
In de begeleiding van je leerling geef je hem gerichte handvatten zodat hij zichzelf kan ontwikkelen tot een flexibele, onafhankelijke denker.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 3 Opleiding
Als begeleider verdiep je je in hogere denkhandelingen en leer je deze te mediëren. Het leggen van complexere relaties en het denken op een hoger abstractie niveau staan centraal.
Assessor Leervermogenonderzoek Opleiding
Door middel van een dynamisch assessment breng je o.a. de leerstrategieën, de inzet van cognitieve functies, het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel van een leerling in beeld.
Afname Leervermogenonderzoek (LVO) Individuele begeleiding
Een Leervermogenonderzoek (LVO) brengt het leervermogen en het leerproces in kaart bij leerproblemen.
Individuele begeleiding Individuele begeleiding
Ter ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden en het leervermogen biedt het Feuerstein Kenniscentrum individuele begeleiding.

Over Feuerstein leermethodieken

De Feuerstein-methode is niet zozeer een leermethode, als wel een methode om het leren zelf onder de knie te krijgen. Feuerstein gaat er vanuit dat iedereen onbeperkt kan leren. 'Denk in kansen in plaats van in beperkingen'.