Landstede Groep

Denken kun je leren Feuerstein Kenniscentrum in Zwolle

Feuerstein Kenniscentrum

Iedereen kan leren denken. Dat is het uitgangspunt van professor Reuven Feuerstein, en dat is het uitgangspunt dat wij omarmen: iedereen kan leren denken, iedereen kan leren leren.

Feuerstein wijdde zijn leven aan het verfijnen en uitbouwen van deze gedachte en ontwikkelde de Feuerstein-methode met de daarbij behorende instrumentaria. Wij willen als Feuerstein Kenniscentrum zijn gedachtengoed uitdragen. Op deze website kun je lezen hoe.

Je vindt hier informatie over de ontwikkeling van professor Feuerstein en zijn denkwijze, over zijn visie en zijn methodiek. Wil je je aanmelden voor een opleiding of heb je behoefte aan meer informatie over Feuerstein, neem dan contact met ons op. Wij hopen dat je net zo enthousiast over de Feuersteinvisie wordt als wij. Misschien ontmoeten we je een dezer dagen op een van onze opleidingen. Graag tot dan!

Inspiratiesessie 'Leren denken' Workshop
Maak kennis met de Feuerstein-methode. Door middel van activiteiten en inzet van spelmateriaal ervaar je hoe denkstimulering werkt. Je krijgt handvatten om in jouw dagelijkse praktijk leerlingen te helpen zich verder te ontwikkelen op basis van hun kwaliteiten en cognitieve functies.
Denkspieren trainen met spelmateriaal Workshop
Logisch denken, conclusies trekken, overzicht houden. Dat kun je oefenen! Ervaar hoe je met spelmateriaal cognitieve functies kunt trainen, bij jezelf en bij je leerlingen. Lekker spelen met een vleugje theorie.
Basisopleiding 'Leren denken' Opleiding
Vervolg op de Inspiratiesessie. Deze opleiding bestaat uit: workshop 1: Leren denken, de basis van leren…., workshop 2: leren met een fit brein en workshop 3: aan de slag met de Feuerstein-methode
'Leren denken' op de tast Opleiding
Tactiel materiaal (materiaal dat je kunt voelen) vraagt actieve inzet en is zeer intensief. De zintuigelijke informatie wordt alleen opgenomen door volledige focus, systematisch werken en door elementen één voor één te verkennen. Je leert als begeleider hoe je als mediator de cognitieve processen bij je leerling kan optimaliseren door de interactie tussen hand en hersenen te structureren. Deze methode is erg geschikt voor leerlingen met concentratieproblemen, bijv. ADHD.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 1 Opleiding
Leer als begeleider je te focussen op het leerproces van de leerling en helpt hem door inzet van mediatie te reflecteren op zijn manier van ‘leren leren’. Je leert hoe je de leerling kan uitdagen om nieuwe leerstrategieën te ontdekken en vervolgens bewust in te zetten.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 2 Opleiding
Je doet als begeleider nog meer expertise op in het stimuleren van cognitieve functies. In de begeleiding van je leerling geef je hem daardoor gerichte handvatten zodat hij zichzelf kan ontwikkelen tot een flexibele, onafhankelijke denker.
Instrumenteel Verrijkings Programma, module 3 Opleiding
Als begeleider verdiep je je in hogere denkhandelingen en leer je deze te mediëren. Het leggen van complexere relaties en het denken op een hoger abstractie niveau staan centraal. In deze afsluitende module wordt veel aandacht besteed aan praktijkleren ondersteund door theoretische en praktische opdrachten.
Assessor Leervermogenonderzoek Opleiding
Word vaardig in het onderzoeken van de onderwijsbehoefte van de leerling. Door middel van een dynamisch assessment breng je o.a. de leerstrategieën, de inzet van cognitieve functies, het aanpassingsvermogen en het leerpotentieel van een leerling in beeld. Vanuit deze informatie leer je adviezen te formulieren op het gebied van lesgeven, de leeromgeving en de (remediërende) begeleiding. Hiermee help je schooluitval te voorkomen.

Over Feuerstein leermethodieken

De Feuerstein-methode is niet zozeer een leermethode, als wel een methode om het leren zelf onder de knie te krijgen. Feuerstein gaat er vanuit dat iedereen onbeperkt kan leren. 'Denk in kansen in plaats van in beperkingen'.